Fundacja Wspierania Talentów Sportowych prowadząca GYM & JOY ACADEMY

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

własne ubezpieczenie NNW
chcę wykupić ubezpieczenie przez klub

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zobowiązuję się do poinformowania (meil) o rezygnacji z zajęć